ช่วงเวลาเดินทาง

22-28 สิงหาคม 2561

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
29,900 บาท บาท

อุซเบกิสถาน

เยี่ยมชมสู่ดินแดนอาหรับแห่งราตรีมนต์เสน่ห์แห่งอาเซียกลางทาชเค้นห์ บูคาร่า ซามาร์คาน

ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทาง 22 - 28 สิงหาคม 2561

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
ราคา 32,900.- บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

26 - 31 กรกฎาคม 2561

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
39,998.- บาทNo future Post