เซี่ยงไฮ้ โปรโมชั่น

เดินทางโดยสายการบิน เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ (FM)

ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
ราคาเริ่มต้นเพียง 9,888 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

ภูฏาน แผ่นดินแห่งสายฟ้ามังกร 5วัน4คืน

เดินทางโดยสายการบินดรุ๊กแอร์

ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ท่านละ 52,900 เดินทาง 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 49,900 บาทNo future Post